üniversite kursu ankara

Direk olarak sorgulanan kelimenin sözlük anlamının yer aldığı başlığımız.

  • eş anlamlar
eş anlamı nedir?
Dilimizde bulunan eş anlamlı sözcükleri ve anlamlarını öğrenebileceğiniz başlığımız.

Zengin dilimizde yer alan deyimlerin anlamlarını öğrenebileceğiniz başlığımız.

Yeni doğacak bebeklere isim seçerken oldukça faydalı bir kaynak olabilecek, erkek ve kız isimlerinin anlamlarını öğrenebileceğiniz başlığımız.

  • zıt anlamlar
zıt anlamı nedir?
Dilimizde bulunan zıt anlamlı sözcükleri ve anlamlarını öğrenebileceğiniz başlığımız.

Türkçemizde yer alan atasözlerimizin anlamlarını öğrenebileceğiniz başlığımız.


Rasgele Sözcük

popülizm


1. Politik durumu dramatize ederek halkın ilgisini uyandırmak amacıyla yapılan politika. isim

2. Halk yardakçılığı. isim


Örnek Cümle

Bir edebiyat, popülizm uğruna edebiyattan ödün vermiyorsa, popülerlikten korkmamak lazım. Nazan Bekiroğlu

Bu temaları özetlersek, popülizmin temsili siyasetin fikir, kurum ve uygulamalarına bir tepki olduğu ve bir kriz hissi karşısında zımnen veya alenen bir anayurdu yücelttiği; ancak evrensel kilit değerleri bulunmadığı için bukalemunsu olduğu, çevresinin vasıflarını yüklendiği ve pratikte dönemsel olduğu söylenebilir. Taggart - Popülizm


Son Sorgulananlar

Sorgu

Anlamı

1. Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü. isim

2. Genellikle bu emanetleri götüren taşıt. isim

3. Bu emanetleri toplayan ve dağıtan kuruluş ve bu kuruluşun bulunduğu yer. isim

4. Takım, kol. isim

5. Kez, defa, sefer. isim

6. Yirmi dört saatlik çalışma gününün, çalışma bölümlerinden her biri, vardiya. isim

7. Bir sanayi veya ticaret işletmesinde aynı süre içinde çalışanların tümü. isim

8. Askerlik Hizmet nöbetinde bulunan er. isim

9. Vapur, tren, uçak vb. taşıtlarla yapılan yolculuk. isim eskimiş

Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek başörtüsü. isim

Bestecinin, besteleniş sırasına göre numaralanmış müzik eseri. isim müzik

1. Yuvarlak püskül. isim

2. Pudra sürmek için kullanılan yumuşak, tüylü tuvalet gereci.isim

İlgisi yok, ne ilgisi var anlamlarında kullanılan bir söz. argo

1. Amacı cinsel dürtülere yönelik olan, ahlaki değerlere aykırı düşen yayın, resim vb., pornografi. isim

2.Amacı cinsel dürtülere yönelik olan, ahlaki değerlere ters düşen. sıfat

İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, amaçsız, yararlı bir iş yapmayan, aylak. sıfat

Akraba ve yakın arkadaşları kayırma. isim

Çok tanrıcılık. isim sosyoloji

Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat. isim

Yapılan bir hizmete ödenen ücretten ayrı olarak fazladan verilen para, kahve parası.
Bir hizmet görene hakkından ayrı olarak verilen para.

isim

1. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme. isim

2. Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe. isim

3. Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları. isim

4. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk. isim

Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2021

Sitemizin SEO çalışması Seo Uzmanı Zeze tarafından yapılmıştır.
anlaminedir.com bir nerededir.com sitesidir.